ПОСЛУГИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДО КРИМУ

5933

ПОСЛУГИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДО КРИМУ

Таке перевезення обкладають ПДВ 20%. При цьому напрямок — із Криму або до Криму — значення не має.

Спочатку пояснимо, чому в цьому разі не мож­на використовувати ставку 0%. Згідно з абз. » а» пп. 195.1.3 Податкового кодексу України нульо­ву ставку застосовують, серед іншого, до поста­чання послуг із міжнародного перевезення ван­тажів. При цьому «міжнародність» перевезення підтверджує міжнародна автомобільна наклад­на, оформлення якої передбачає Конвенція про договір міжнародного автомобільного переве­зення вантажів. Однак, відповідно до ст. 1, зга­дана Конвенція застосовується, якщо місце при­ймання вантажу до перевезення й місце достав­ки знаходяться у двох різних країнах (із яких хоча б одна договірна).

Контролери мотивували його так: «…оскільки згідно з пунктом 2 статті 9 МКУ територія вільної митної зони, створеної в межах ВЕЗ «Крим», вважається та­кою, що знаходиться поза межами митної території України». Однак це неповний переказ ст. 9 Митного кодексу України (далі — МКУ): він установлює таке правило «Для цілей застосування положень розділів V і IX цього Кодексу». У названих нормах МКУ гово­риться лише про митні режими й митні платежи для товарів і транспортних засобів. Тобто послуги поза сферою їх дії.

Отже, щодо перевезення до/із Криму некоректно: по сухопутному адміністративному кордону між АР Крим і Херсонською областю проходить адміністративний кордон між територією ВЕЗ «Крим» й іншою територією України (ст. 1 Закону України «Про створення віль­ної економічної зони «Крим» і про особли­вості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» від 12.08.14 р. № 1636-\ТІ). Перевезення відбу­вається в рамках однієї держави.

Коли ми заговорили про ВЕЗ «Крим», саме час згадати про лист ДФСУ від 03.12.14 р. № 13311/7/99-99-19-03-02-17. У його п.2.1 кон­тролери висловили думку, що послуги, місцем постачання яких за п.п. 186.2 — 186.4 ПКУ ви­значено територію ВЕЗ » Крим», не є об’єктом обкладення ПДВ.

Висновок цей доволі спірний, але навіть він не може звільнити послуги перевезення від ПДВ. Адже місце постачання транспортних послуг (про міжнародні з нульовим ПДВ наразі не го­воримо) визначають згідно з п. 186.4 ПКУ як місце реєстрації постачальника-виконавця (див. Узагальнюючу податкову консультацію щодо порядку обкладення податком на додану вартість транспортно-експедиторської діяльності, затверд­жену наказом ДПСУ від 06.07.12 р. № 610). Таким чином, місце постачання транспортних послуг «пов’язано» з місцем реєстрації вашого підпри­ємства, тобто материковою частиною України. Тож, на їх вартість слід нарахувати ПДВ 20%.