Новини законодавства

533

Новини законодавства

1. Конституційний суд України дав пояснення ч. 2 ст. 294 Кодексу України про адміністратив­ні правопорушення. Згідно з яким можна оскаржувати постанову в справі про адміністративні правопорушення протягом 10 днів із дня її винесення.

2. Дана новина буде цікава ОСББ/ЖБК та звичайним громадянам! Внесено зміни до Порядку використання кош­тів, передбачених у державно­му бюджеті для здійснення за­ходів щодо ефективного вико­ристання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвер­дженому постановою КМУ від 17.10.11р. №1056. Кошти, передбачені програмою  «Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010—2015 роки» спрямову­ватимуть на:

— стимулювання ОСББ, ЖБК до впровадження енерго-ефективних заходів. їм відшко­довуватимуть частину кредиту, залученого на придбання енер­гоефективного обладнання та/ або матеріалів, до яких нале­жать,  лічильники га­рячої, холодної води, теплоізо­ляційні матеріали, вікна із дво­камерними енергозберігаючи­ми склопакетами та обладнан­ня для модернізації систем ос­вітлення для місць загального користування. Відшкодування буде одноразовим у розмірі 40% суми кредиту, але не більш як 10000 грн у розрахунку на одну квартиру багатоквартир­ного будинку за одним кредит­ним договором;

— стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів( від­шкодування громадянам частини кредиту на придбання котлів із використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу), а також енер-гоефективного обладнання та/ або матеріалів). А це і радіатори опалення з терморегулятором, і двокамерні енергозберігаючі склопакети, і лічильники облі­ку води. За придбані котли відшкодовуватимуть 20% суми кредиту, але не більш як 5000 грн, а за енергоефективне обладнання — 30% суми кредиту, але не більш як 10000 грн за од­ним кредитним договором;

— погашення кредиторської заборгованості минулих років за бюджетними зобов’язаннями, взятими на облік органами Казначейства.