Новини законодавства

527

Новини законодавства

КОЛИ ІМПОРТЕР МАЄ ПОДАВАТИ БАНКУ ДОВІДКУ ПРО ВІДСУТНІСТЬ ПОДАТКОВОГО БОРГУ

Нацбанк України роз’яснив кілька аспектів застосування ви­мог постанови свого Правління «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та ва­лютному ринках України» від 03.03.15 р. № 160, яка прийшла на зміну постанові від 01.12.14 р. № 758.

Серед іншого, регулятор за­уважив, що вимога про надан­ня клієнтом у пакеті докумен­тів довідки з ДФСУ про відсут­ність у нього заборгованості з підтвердження можливості як купівлі, так і перерахуван­ня інвалюти за межі України) стосується лише операцій ім­порту товарів, сума заяви на купівлю інвалюти/платіжного доручення за якими дорівнює або більше еквівалента 50 тис. дол. США на дату цієї заяви/ платіжного доручення.

Також Нацбанк роз’яснив, як визначатимуть загальну суму коштів в інвалюті, розміщених на рахунках клієнта в уповно­важених банках на дату подан­ня заяви про купівлю інвалюти (дату надання НБУ інформації про цю операцію у відповідно­му реєстрі). Нагадаємо: упов­новаженим банкам заборонено купувати інвалюту за доручен­ням клієнта-резидента (крім фізособи), який має кошти в інвалюті, розміщені на поточ­них та депозитних рахунках у цьому та/або інших уповнова­жених банках.