НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

569

Новини законодавства

14 ЖОВТНЯ — ЧЕРВОНИЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

* Закон України від 05.03.15 р. № 238-УШ. Запрацював 25.03.15 р.

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА: КУДИ ПОДІТИ ДОКУМЕНТИ ЩОДО СОЦЗАХИСТУ ГРОМАДЯН

Мін’юст відкоригував Перелік видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального за­хисту громадян, що мають над­ходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, ус­танов, організацій, які не нале­жать до джерел формування Національного архівного фон­ду, затверджений його наказом від 14.03.13 р. №430/5.

Документи, які за результата­ми експертизи цінності відібра­ли для подальшого зберігання, треба передати в упорядкова­ному стані за описами справ ор­гану вищого рівня (якщо такий існує) на території АР Крим, відповідної області, міст Києва та Севастополя. Якщо ж тако­го органу немає, згадані доку­менти передають до архівних установ:

  • сільської, селищної, міської рад, що здійснюють централізо­ване тимчасове зберігання ар­хівних документів, нагромадже­них у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юр- і фізосіб, що не належать до Національного архівного фонду;
  • заснованих фіз- та/або юрособами приватного права (якщо вони є на відповідній те­риторії (району, міста) та якщо згадані
  • документи не належать державі та територіальним громадам).

На додачу вищезгаданий Перелік архівних документів доповнили договорами цивіль­но-правового характеру з фіз-особами (на виконання робіт, надання послуг тощо), колек­тивними договорами, угодами та змінами (доповненнями) до них.

 

ЗМІНЕНО ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ, НАДМІРУ СПЛАЧЕНИХ ДО БЮДЖЕТУ

Серед іншого, визначили особливості повернення судо­вого збору (крім помилково зарахованого). Щоб повернути такий збір із бюджету до орга­ну Казначейства, крім заяви про повернення коштів та оригіналу або копії документа на переказ коштів до бюджету (або папе­рової копії електронного розра­хункового документа), треба подати ще й оригінал або засвід­чену копію ухвали суду.
Ідеться про поправки до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахо­ваних до державного та місце­вих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну України від 03.09.13 р. № 787.

Якщо ж у заяві на повернення платник визначив довірену осо­бу для отримання коштів, тре­ба додатково подати засвідчену довіреність та копію паспорта довіреної особи.

Також платникам податків до душі прийдеться свіженька нор­ма, за якою оплату послуг бан­ків та підприємств поштового зв’язку при поверненні готів­кою помилково або надміру за­рахованих до бюджету коштів здійснюють за рахунок коштів бюджету, з якого повертають цей податок.