НОВИНИ В ОБКЛАДЕННІ ПОДАТКОМ НА ДОХОДИ, ВІЙСЬКОВИМ ЗБОРОМ ТА РЕНТНОЮ ПЛАТОЮ

589

НОВИНИ В ОБКЛАДЕННІ ПОДАТКОМ НА ДОХОДИ, ВІЙСЬКОВИМ ЗБОРОМ ТА РЕНТНОЮ ПЛАТОЮ

  • Податок на доходи. Від оподаткування звільнили бла­годійну допомогу, надану між­народними благодійними ор­ганізаціями (внесеними до кабмінівського переліку) фіз­особам, які мешкають (меш­кали) в зоні АТО (за винятком територій, на яких держвлада тимчасово не здійснює або не­повністю здійснює свої повно­важення), та/або вимушеним переселенцям із зони АТО та тимчасово окупованого Криму (пп. 165.1.56 ПКУ).
  • Військовий збір. Установили, що від оподаткування звільня­ють доходи, які за р. IV ПКУ не включають до загального опо­датковуваного доходу фізосіб, тобто не підлягають оподат­куванню або оподатковуються за ставкою 0%. Не обійшлося й без дивного винятку із цьо­го правила у вигляді доходів із пп.пп. 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.51, 165.1.52 ПКУ Це, зо­крема, реінвестовані дивіденди та доходи від операцій із валют­ними цінностями (крім цінних паперів) (пп. 1.7 п. 16і підроз­ділу 10 р. XX ПКУ). Дивного, тому що за чинною редакцією пп. 1.2 п. 16і підрозділу 10 р. XX ПКУ до об’єкта обкладення військовим збором потрапля­ють винятково доходи, вказані в ст. 163 ПКУ.
  •  Рентна плата:

  1. Із 1 квітня 2015 р. підвищать із 20% до 70% ставку рентної плати за користування надрами на природний газ, що відповідає умові п. 24 ПКУ видобутий із покладів до 5000 м. Ідеться про видобутий природний газ, у т.ч. нафтовий (попутний), ре­алізований уповноваженому Кабміном суб’єкту для форму­вання ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення (п. 252.20 ПКУ).
  2. Скасували норму, згідно з якою до ставки рентної плати на залізну руду мали б засто­совувати коефіцієнт, що дорів­нює частці заліза в товарній продукції (п. 20 ПКУ).
  3. При видобуванні запасів природного газу, що не відповідає умові п. 252.24 ПКУ зі свердловин, у т.ч. під час дослідно-промислової експлуатації (геологічного вивчення), які внесені до Держреєстру нафтових та газових свердловин після 01.08.14  р. (протягом двох років із дати внесення таких свердловин до зазначеного Реєстру), до ставок рентної плати застосовують коригувальний коефіцієнт 0,55 (п. 252.22 ПКУ).
  1. Незалежно від зміни тарифу ставка рентної плати за транзитне транспортування аміаку не повинна бути меншою 2,4 долара США за транзит однієї тонни аміаку за кожні 100 км відстані відповідних маршрутів його транспортування (п. 256.3 ПКУ).