Нарешті підписано Закон, що звільняє від подачі відомостей про кінцевих вигодонабувачів підприємства, де засновник фізична особа

557

Нарешті підписано Закон, що звільняє від подання відомостей про кінцевих вигодонабувачів підприємства, де засновник фізична особа

Президент підписав Закон № 475-VIII від 21 травня 2015 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи».
Даним Законом передбачено, що термін подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичними особами, які були зареєстровані до 25 листопада 2014 року, продовжено на чотири місяці, тобто до 25 вересня 2015 року.

Також, звільнено від обов’язку подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) релігійних організацій, державних та комунальних підприємств, юридичних осіб, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками (членами).

Ознайомитись  з текстом Закону можна  за даним посиланням http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55212