НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТА ПОДАТКУ НА НЕРУХОМІСТЬ ЮРОСОБАМИ

453

НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТА ПОДАТКУ НА НЕРУХОМІСТЬ ЮРОСОБАМИ

Як говорить ЦКХ власність зобов’язує. Тож нерухомість, яка відіграє роль надійного ба­зису підприємницької діяльності, одночас­но є об’єктом оподаткування, а її власники-юрособи — платниками податку на нерухо­ме майно, відмінне від земельної ділянки. До речі, вже в поточному 2015 році підприємс­тва та інші юрособи сплачують податок і за об’єкти нежитлової нерухомості. Алгоритм нарахування та сплати цього податку для вказаної категорії платників ми зобразили у схемі.

Схема

1. Юрособа самостійно обчислює базу оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухо­мості (у тому числі їх часток), що перебувають у її власності, та суму податку станом на 1 січ ня звітного року.

2. Юрособа подає контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта (об’єктів) оподаткуван­ня декларацію за встановленою формою — до 20 лютого звітного року.

3. Юрособа сплачує податок за місцем розташування об’єкта (об’єктів) оподаткування авансови­ми внесками щокварталу до ЗО числа місяця, що настає за звітним кварталом, які відобража­ються в річній податковій декларації.