КУПИЛИ ТОВАР У КІЛОГРАМАХ, ПРОДАЄМО В ЛІТРАХ: ЯК У ПН ЗАПОВНИТИ ОДИНИЦЮ ВИМІРУ

2904

КУПИЛИ ТОВАР У КІЛОГРАМАХ, ПРОДАЄМО В ЛІТРАХ: ЯК У ПН ЗАПОВНИТИ ОДИНИЦЮ ВИМІРУ

У ПН, що оформлюється на постачання товарів, ПДВшник заповнює ті оди­ниці виміру, у яких він реалізує товар покупцю, навіть якщо вони відрізняються від одиниць, вписаних до ПН постачальника. Порушенням порядку заповнення ПН це не буде.

Підприємства мають право визначити в на­казі про облікову політику одиниці натураль­ного виміру запасів для кожної одиниці бух­галтерського обліку (п. 1.4 Методичних ре­комендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну України від 10.01.07 р. № 2). Переведення ТМЦ з одних одиниць виміру (постачальника) в інші (вста­новлені на підприємстві) зазвичай оформлю­ють бухгалтерською довідкою. У таких прий­нятих на підприємстві одиницях і відпускають товар покупцям.

Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну України від 22.09.14 р. № 957 (пп. 4 п. 15), не містить засте­режень щодо зазначення ПДВшником у графах 5.1 і 5.2 ПН саме тих одиниць виміру товарів (умовного позначення та коду), які зафіксо­вано в ПН постачальника. Тому в ПН на по­стачання товарів заповнюють ті одиниці вимі­ру, які записують у первинних документах, що видаються покупцям. У цьому порушення по­рядку заповнення ПН немає. Згодні з тим, що одиниці виміру в ПН на постачання можуть відрізнятися від вписаних у ПН на купівлю, і контролери (див. роз’яснення в категорії 101.19 Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу).