КОЛИ НОВИЙ ВЛАСНИК КВАРТИРИ ПОВИНЕН ПОЧАТИ ОПЛАЧУВАТИ КОМУНПОСЛУГИ

759
коммунальные платежи
коммунальные платежи

КОЛИ НОВИЙ ВЛАСНИК КВАРТИРИ ПОВИНЕН ПОЧАТИ ОПЛАЧУВАТИ КОМУНПОСЛУГИК

Фінансова відповідальність нового власника квартири за несплату ЖК-послуг настає з моменту виникнення в ньо­го права власності на квартиру, яке виникає одночасно з нотаріальним посвідченням до­говору купівлі-продажу.  Відносини у сфері ЖК-послуг здійснюються виключно на договірних засадах (ч. 1 ст. 19 Закону № 1875). Плату за ЖК-послуги нараховують щомісячно за дого­вором (ч. 1 ст. 32 Закону).

Аналіз положень Закону № 1875 наштовхує на думку, що відповідальність за несплату ЖК-послуг настає з моменту укладення договору. Проте на практиці це не зовсім так.

Уявімо ситуацію, коли факт відсутності дого­вору про надання ЖК-послуг був би підставою для звільнення від їхньої оплати. Тоді, щоб от­римувати ЖК-послуги безкоштовно, недобро­совісним споживачам достатньо було б лише не підписувати із виконавцем послуг договір.

Недоліки в законодавстві, що полягають у вельми нечіткому регулюванні окресленого питання, узявся виправити ВСУ який, пере­глядаючи рішення судів касаційної інстанції, у постанові № 6-59цс13 від 30.10.13 р. дійшов висновку, що споживачі зобов ‘язані оплати­ти ЖК-послуги, якщо вони фактично ко­ристувалися ними. Оскільки споживач має право вчасно отримувати належної якості послуги, то зобов’язаний, відповідно, опла­чувати їх у строки, установлені договором або законом. Тож, відсутність договору про надання ЖК-послуг не може бути підставою для звільнення споживача від оплати послуг у повному обсязі.

Як бачимо, ВСУ не визначає договір єдиною підставою виникнення обов’язку оплачувати ЖК-послуги.

З якого ж часу слід нараховувати ЖК-по­слуги новому власнику квартири, якщо немає договору?

Обіч із договорами однією з підстав виникнен­ня цивільних прав та обов’язків ч. З ст. 11 ЦКУ називає також акти чинного законодавства.

На власника (наймача) квартири покладе­но обов’язок оплачувати ЖК-послуги такими правовими нормами: п. 7 Правил № 572, ч. 2 ст. 10 Закону № 2482 та п. 5 ч. З ст. 20 Закону № 1875. Окрім того, навіть ч. 4 ст. 319 та ст. 322 ЦКУ зобов’язує власника утримувати своє майно.

Ураховуючи, що в зазначених нормативних актах ідеться саме про власника (наймача) квартири, висновуємо: обов’язок оплачувати ЖК-послуги в нового власника (наймача) квар­тири з’являється із часу, коли він ним став, тоб­то з моменту виникнення в нього права влас­ності (користування).

Частина 1 ст. 4 Закону № 1952 та ч. 1ст. 182 ЦКУ установлює: право власності на неру­хоме майно підлягає обов’язковій державній реєстрації.

Права на нерухоме майно та їхнє обтяжен­ня, що підлягають державній реєстрації, вини­кають із моменту такої реєстрації (ч. З ст. З Закону № 1952). Отже, нараховувати ЖК-послуги слід із мо­менту державної реєстрації права власності но­вим власником квартири.

Згідно із ч. 9 ст. 15 Закону № 1952 державну реєстрацію прав, їх обтяжень у результаті вчи­нення нотаріальної дії проводять одночасно з такою дією.

Зважаючи, що, відповідно до ч. 1 ст. 657 ЦКУ, договір купівлі-продажу квартири підлягає нотаріальному посвідченню, яке, по суті, буде нотаріальною дією, держреєстрацію права власності на квартиру проводить нотаріус од­ночасно з посвідченням договору купівлі-про­дажу квартири.

Як дізнатися, коли в нового власника виник­ло право власності на квартиру?

Інформацію про зареєстровані права влас­ності на нерухоме майно містить Державний реєстр прав. Це вже не таємниця за сімома печатками: відомості мусять бути відкритими й загальнодоступними (ч. 1 ст. 10 та ч. 1 ст. 28 Закону № 1952).

Отже, кожен може дізнатися про зареєс­тровані права власності на нерухоме май­но, звертаючись із відповідним запитом до Укрдержреєстру.

Висновок:

  • відсутність договору про надан­ня ЖК-послуг не вважають підставою для звільнення споживача від їхньої оплати;
  • новий власник квартири пови­нен оплачувати ЖК-послуги з момен­ту держреєстрації права власності на квартиру, яку проводять одночасно з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу;
  • інформація про зареєстровані пра­ва власності на нерухоме майно стала загальнодоступною та відкритою для кожного.

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/audithel/audit-helper.com.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: A non-numeric value encountered in /home/audithel/audit-helper.com.ua/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997