І знову про трансфертне ціноутворення

2690

І знову про трансфертне ціноутворення

Відповідно до положень статті 39 Податкового кодексу України для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, які впливають на об’єкт оподаткування платника податку, що здійснюються:

— з пов’язаною особою — нерезидентом;

— з нерезидентом, зареєстрованим у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України. Операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до зазначеного переліку, визнаються контрольованими з дати включення держави (території) до такого переліку.

— через комісіонерів — нерезидентів при здійсненні зовнішньоекономічних господарських операцій з продажу товарів.

Господарські операції визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

  • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
  • обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Відповідно до п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу платники, що здійснюють контрольовані операції, повинні вести та зберігати документацію щодо трансфертного ціноутворення. Дана документація повинна давати змогу ідентифікувати нерезидента, суть та зміст здійснюваних з ним операцій.

Міністерство фінансів України наказом від 18.01.2016 р. № 8, який набрав чинності з 4 березня 2016р., затвердило форму Звіту про контрольовані операції та Порядок його складання. Звіт необхідно подати в електронному вигляді до 1 травня поточного року. Він складається із заголовної, основної частин, додатка та інформації до додатка, які є невід’ємною частиною Звіту. Кількість додатків до Звіту відповідає кількості контрагентів — сторін контрольованих операцій. У інформації до додатків наводиться інформація про ознаки пов’язаності платника податків із відповідним контрагентом відповідно до підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України.

Хочемо нагадати, що платники податків можуть подавати уточнюючий звіт про контрольовані операції та уточнюючі додатки до нього у разі допущення помилок, або неповного відображення обсягів здійснюваних операцій.