ФІЗОСОБА ВТРАТИЛА ДОКУМЕНТИ В ЗОНІ АТО

629

ФІЗОСОБА ВТРАТИЛА ДОКУМЕНТИ В ЗОНІ АТО

За загальним правилом внутрішньо пере­міщені особи, тобто переселенці з району про­ведення АТО, управі оформити документи, що посвідчують особу та підтверджують грома­дянство України, в органі Державної міграцій­ної служби України (далі — ДМС України) — у паспортному столі, за місцем свого нового фактичного проживан­ня (ч. 1 ст. 6 Закону України «Про забезпечен­ках, зокрема при оформленні допомоги пере­селенцям, у т.ч. соціальної, а також при пра­цевлаштуванні. Оскільки видача нового пас­порта — справа не швидкоплинна, на час його підготовки заявник отримає тимчасове посвід­чення (абз. 2 п. 19 Положення про паспорт гро­мадянина України, затвердженого постановою ВРУ від 26.06.92 р. № 2503-ХІІ).

При втраті трудової книжки буде заведено її дублікат. Утім у разі працевлаштування за фактичним місцем проживання за сумісництвом або ро­боти на підставі цивільно-правового договору (про надання послуг, виконання робіт) трудова книжка не знадобиться.

Якщо ж втрачено довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду), то подати до потрібно до податкової інс­пекції за місцем свого теперішнього перебу­вання із заявою про видачу дубліката вказаної довідки.

У разі втрати паспорта громадянина України слід надати органу ДМС наявні документи, які посвідчують особу й місце постійного прожи­вання, три фотографії 3,5 х 4,5 см, квитанцію про сплату держмита (34 грн) або документ про звільнення від його сплати.