Дії платника ПДВ при зміні місцезнаходження

2953

Дії платника ПДВ при зміні місцезнаходження

Платник ПДВ — фізич­на особа — підприємець при зміні місця проживан­ня, пов’язаного зі зміною ад­міністративного району, по­дає реєстраційну заяву за ф. № 1-ПДВ із позначкою «Перереєстрація» до конт­ролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) (основне місце обліку).

При цьому подання декла­рацій із ПДВ та сплата ПДВ фізичною особою — підпри­ємцем здійснюється за новим місцем проживання з дати взяття на облік в контролю­ючому органі (основне місце обліку).