ЧИ ПОТРІБНО РОЗМІЩУВАТИ ВИТЯГ З ЄДР В КУТОЧКУ СПОЖИВАЧА

1307

ЧИ ПОТРІБНО РОЗМІЩУВАТИ ВИТЯГ З ЄДР В КУТОЧКУ СПОЖИВАЧА

Зважаючи на формулювання чинного законодавства, відсутність у куточ­ку витягу з ЄДР — порушення порядку прова­дження торговельної діяльності. Однак штра­фи за такий проступок можливі лише за неви­конання припису Держспоживінспекції після проведення нею перевірки. 

Для об’єктів роздрібної торгівлі визна­чено мінімальну кількість інформації, яка обов’язково має фігурувати в куточку покупця. Так, у куточку споживача магазину обов’язково повинні бути:

  1. Інформація про найменування власника або уповноваженого ним органу (абз. З п. 10 Порядку № 833).
  2. Книга відгуків та пропозицій(абз. З п. 10 Порядку № 833).
  3. Адреси й номери телефонів органів, що за­безпечують захист прав споживачів (абз. З п. 10 Порядку № 833).
  1. Витяги з Правил № 185 (п. 19 p. І Правил № 185).
  2. Правила № 854 (п. ЗО Правил № 854).                                                                                                                                                                                              Тож, як бачите, законодавство безпосередньо не вимагає розмістити витяг/виписку з ЄДР, од­нак інформація про найменування власника — обов’язковий «інгредієнт» куточку покупця. Але зважаючи на те що достовірні дані стосов­но найменування юрособи, яка продає спожива­чу ті чи інші товари, містяться виключно в ЄДР, точність інформації про найменування власни­ка магазину радимо підтвердити витягом/випис­кою з ЄДР (ч. 1 ст. 18 Закону № 755).

Не виключаємо, що зазначена Вами картка має всю необхідну інформацію про підприємство-продавця, у т.ч. його найменування. Тому наявність цього документа в куточку спо­живача — не порушення законодавства про захист прав споживачів. А ось відсутність ви­тягу з ЄДР — порушення прав споживачів, за що передбачено фінансову відповідальність.

Водночас штрафні санкції за такий проступок можливі лише за невиконання торговельним підприємством приписів Держспоживінспекції за наслідками її перевірки дотримання правил торгівлі.

Тому поки до Вас не прийде інспектор Держспоживінспекції з плановою чи позапла­новою перевіркою, за результатами якої ма­газину видадуть обов’язковий до виконання припис про припинення порушень прав спо­живачів, гривнею Вас не покарають. А от не­виконання або несвоєчасне виконання припи­су посадовців Держспоживінспекції коштува­тиме 340 грн (п. 9 ч. 1 ст. 23 Закону про захист споживачів).

Через це, поки в Держспоживінспекції не дійшли до Вас руки, радимо обзавестись ви­тягом із ЄДР та розмістити його в куточку покупця. Тим паче що розмір плати за одер­жання витягу з ЄДР лише 51 грн. А за кожен аркуш інформації на бланку встановленого зразка плата становить лише 3,40 грн (20% від 1 НМДГ) (абз. 2 п. 1 наказу № 99).