Чи обов’язково створювати резерв відпусток (юр.особа на єдиному податку та юр.особа на загальній системі оподаткування)? Як це зробити в 1С:8 УТП? Чи передбачені штрафні санкції за нестворення резерву?

2807

Якщо підприємство відповідає критеріям віднесення до суб’єктів мікропідприємнцтва відповідно до п. 3 ст. 55 Господарського Кодексу України (зі змінами від 22.03.2012 р.), — це дохід не більше еквіваленту до 2 млн євро за минулий рік, — то ніяких резервів створювати на збов’язане.

Перед тим як створити резерв відпусток в 1С потрібно в обліковій політиці підприємства передбачити таку можливість. Далі необхідно зробити розархунок коефіцієнту резервування за формулою: Крезерв = Вплан : ФОПплан, 

де Крезерв — коефіцієнт резервування, Вплан — плановий розмір відпускних за рік, ФОПплан — планивий річний фонд оплати праці. Хочемо зауважити, — коефіцієнт резерву потрібно розраховувати одразу на рік, але саму суму резерву вираховують раз на місяць та відображають на кожний місяць окремо. Хочемо сказати, що і єдиний внесок розраховується та сплачується за рахунок резерву відпусток, а розраховується за формулою , де КЄВ — коефіцієнт нарахування ЄВ, сама формула виглядає так: (100% + ставка начисления ЕСВ) : 100%.

Тепер поглянемо на саму формулу розрахунку резерву відпусток: Резерв = ЗПміс × КЄВ × Крезерв, в ній все просто та зрозуміло.

В бухгалтерському обліку нарахування резерву відпусток проводимо таким чином: Дт 23, 91, 92, 93, 94 Кт 471 (відповідно до п. 13 П(С)БО 11).

Нажаль в 1С не передбачена можливість автоматично створити документ на резерв відпусток. Тому це робимо ручними операціями. Можемо створити одразу окремо операцію на кожен місяць. А коли виникне потреба відкоригувати резерв відпусток, то зробимо це за формулою: Скоригований резерв =ЗПквартал × КЄВ × Крезерв. Робити це потрібно не рідше раз на рік, щоб правильно були відображені витрати за звітний період в фінансовій та податковій звітності. Для того, що в програмі 1С правильно формувались проведення по нарахуванню відпускних за рахное резерву відпусток, необхідно в параметрах розрахунку заробітної плати організації встановити значок в полі «використання резерву відпусток».

Нагадаємо, що фінансовий результат до оподаткування не коригується на суму резерву забезпечення відпусток в цілях розрахунку податку на прибуток.

 

Відповідальність за нестворення резервів

Якщо підприємство не створює резервів, це може бути розцінено як порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та внесення неправдивих даних до фінансової звітності, що є підставою для накладення адмінштрафу.

<…> відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, внесення неправдивих даних до фінансової звітності, неподання фінансової звітності, несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризацій грошових коштів і матеріальних цінностей, несвоєчасне подання на розгляд, погодження або затвердження річного фінансового плану підприємства державного сектору економіки та звіту про його виконання, перешкоджання працівникам органу державного фінансового контролю у проведенні ревізій та перевірок, невжиття заходів щодо відшкодування з винних осіб збитків від недостач, розтрат, крадіжок і безгосподарності, –

тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, –

тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(ст. 1642 КУпАП)

Проте відповідно до ст. 2341 КУпАП право застосування таких штрафних санкцій надається органам державного фінансового контролю (Держфінінспекції). Тож зазначена норма стосується тих підприємств, що мають справу з бюджетними коштами.

Однак, оскільки податковий облік ґрунтується на бухгалтерському, з 1 січня 2015 року з’являється ще один вид адмінштрафу – за порушення ведення податкового обліку – від 85,00 до 170,00 грн. (ст. 1631КУпАП). Цей вид штрафу застосовується до всіх підприємств.