БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА ГОТІВКОЮ

1689

БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА ГОТІВКОЮ

Документування одержання пожертв

Для вилучення коштів варто зібрати спе­ціальну комісію хоча б із трьох людей. Щоб дотриматися збереженості пожертвуваних коштів, потрібно розкриття скриньки з пожер­твами та виймання з неї коштів оформляти актом про вилучення зі скриньки пожертв (зразок див. нижче). Типової форми такого документа не існує.

Зразок

ТОВ «Благо»
«22» грудня 2014 р.

м. Київ

Акт № 4Н про відкриття скрині для збору коштів

Відкриття скрині, що знаходиться в ТРИ «Хвиля«. вуя. Кристальна. 15. м. Київ, відбулось «22» грудня 2014 р. о /6 год. /5 хв. Сума, яку зібрано: 3287 грн (J0 коп. (три тисячі двісті вісімдесят сім грн (J0 коп.)* При відкритті присутні:

Бухгалтер                             Соколова                               Соколова С. В.

Менеджер                             Шишко                                  Шишко Л. Д.

* У цьому самому акті можна зазначити й готівкову інвалюту, яку кинули в скриню.

 

Менеджер                             Глядченко                             Тлядченко Т. В.

 

Оприбуткування готівкових пожертв

  • Гривня. Незаперечний факт: вилучені зі скри­ньки гривні потрібно оприбутковувати щодня (п. 2.6 Положення про ведення касових опера­цій у національній валюті в Україні, затвердже­ного постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637, далі — Положення про касові операції). Фізично неможливо (та й не потріб­но) ідентифікувати осіб, які зробили пожертву, а отже, прибутковий касовий ордер оформляємо в день вилучення коштів зі скриньки на загальну суму надходжень (п.п. 2.6 та 3.3 Положення про касові операції). Після цього ПКО реєструють у Журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, а потім фіксують у касовій книзі(п.п. 3.11 та 4.2 Положення про касові операції).
  • Валюта.Гривня—єдиний законний засіб платежу на території України, що приймають без обмежень для оплати будь-яких вимог та зобов’язань, якщо іншого не передбачено акта­ми валютного законодавства України (п. 1 ст. З Декрету КМУ «Про систему валютного регу­лювання і валютного контролю» від 19.02.93р. № 15-93 (далі — Декрет № 15-93).

Для використання інвалюти на території України як засобу платежу дають добро лише після отримання індивідуальної ліцензії НБУ пп. «г» п. 4 ст. 5 Декрету № 15-93, лист НБУ від 15.11.10 р. № 13-210/5939-20044). Порядок її ви­дачі регулює Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на те­риторії України як засобу платежу, затверджене постановою Правління НБУ від 14.10.04 р.№ 483. Але воно говорить про отримання індліцензій тільки при проведенні безготівкових розрахун­ків між резидентами. Більше того. Правилами використання готівкової іноземної валюти на території України, затвердженими постановою Правління НБУ від 30.05.07 р. № 200, не передбачено необхідності отримання ліцензії в разі надходження допомо­ги від фізосіб в інвалюті.

Ідемо далі. Уповноважений банк може зара­ховувати готівкову інвалюту на поточний ра­хунок в інвалюті юрособи-резидента, зокрема, у випадку отримання такої інвалюти як бла­годійної допомоги від нерезидента (підтвер­джується ПКО, актами про оприбуткування до каси коштів у разі внесення коштів юросо-бою-резидентом на власний рахунок) — пп. «а» п. 8.1 Порядку № 200. Отримавши інвалютну готівку, виписують ПКО, який реєструють у Журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових документів (ведуть окремо щодо кожної інва­люти). Передаючи інвалютні купюри в банк, формують видатковий касовий ордер (його та­кож вписують до Журналу). Усі валютні ордери фіксують у касовій книзі (окремо на кожну ва­люту — лист НБУ від 27.01.06 р. 11-113/353-954). а записи одночасно дублюють ще й у гривнях4 (через дріб або в дужках).


Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/audithel/audit-helper.com.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: A non-numeric value encountered in /home/audithel/audit-helper.com.ua/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997